KraKra Archief

Met dank aan Ton de Best is het digitale KraKra archief uitgebreid met 3 jaargangen, waarmee de laatste 7 kleurige jaargangen 2013 - 2019 compleet is.
Uiteraard zijn er ook jaargangen van voor 2013, maar daar hebben we tot op heden geen exemplaren van, niet in digitale vorm en ook niet in papieren vorm.
Vandaar het verzoek aan de leden en oud leden om eens op uw zolder, schoenendoos of ander opslagmiddel te kijken naar KraKra's van voor 2013.

Mocht u zulke KraKra exemplaren vinden, stuur een email naar webmaster@wsvcuijk.nl met de digitale KraKra als bijlage. Voor een papieren KraKra neem ik graag contact met u op voor het maken van een digitale scan van de uitgave,

U vindt het KraKra archief onder de Leden menu knop, toegankelijk via het bekende Leden wachtwoord.

Het HAVENSPEL

Het HAVENSPEL

Het vaarseizoen is al een heel eind op weg of beter op water, wellicht een leuk moment om als intermezzo een spelletje te spelen. De opzet is eenvoudig; er worden een tiental havenfoto's getoond en u dient als eventuele deelnemer in het onderstaande reactie-veld de naam en plaats van de weergegeven havens in te vullen: haven_01 = xxx te yyy ; haven _02 =  aaa te bbb  etc. Uiteraard dient u ook uw naam en email-adres in te vullen voor verzending. Na de uitslag worden al de reacties inclusief naam en email vernietigd.
Degene die de meeste havens goed heeft ingevuld is winnaar. Bij meerdere winnaars vindt loting plaats. Voor de gelukkige is er een leuk prijsje beschikbaar. Er wordt niet over de uitslag gediscussieerd of gecorrespondeerd, ik wil het graag eenvoudig houden. Een aantal leden, kennis hebbend van de ontwikkeling van het spel zijn uitgesloten van deelname.

Het spelletje loopt tot einde van dit vaarseizoen.
Rest mij deelnemers een plezierige haventocht te wensen!

Webmaster,
Jan Cruijsen