KraKra Archief

Met dank aan Ton de Best is het digitale KraKra archief uitgebreid met 3 jaargangen, waarmee de laatste 7 kleurige jaargangen 2013 - 2019 compleet is.
Uiteraard zijn er ook jaargangen van voor 2013, maar daar hebben we tot op heden geen exemplaren van, niet in digitale vorm en ook niet in papieren vorm.
Vandaar het verzoek aan de leden en oud leden om eens op uw zolder, schoenendoos of ander opslagmiddel te kijken naar KraKra's van voor 2013.

Mocht u zulke KraKra exemplaren vinden, stuur een email naar webmaster@wsvcuijk.nl met de digitale KraKra als bijlage. Voor een papieren KraKra neem ik graag contact met u op voor het maken van een digitale scan van de uitgave,

U vindt het KraKra archief onder de Leden menu knop, toegankelijk via het bekende Leden wachtwoord.

Het HAVENSPEL

Het HAVENSPEL

Het vaarseizoen is al een heel eind op weg of beter op water, wellicht een leuk moment om als intermezzo een spelletje te spelen. De opzet is eenvoudig; er worden een tiental havenfoto's getoond en u dient als eventuele deelnemer in het onderstaande reactie-veld de naam en plaats van de weergegeven havens in te vullen: haven_01 = xxx te yyy ; haven _02 =  aaa te bbb  etc. Uiteraard dient u ook uw naam en email-adres in te vullen voor verzending. Na de uitslag worden al de reacties inclusief naam en email vernietigd.
Degene die de meeste havens goed heeft ingevuld is winnaar. Bij meerdere winnaars vindt loting plaats. Voor de gelukkige is er een leuk prijsje beschikbaar. Er wordt niet over de uitslag gediscussieerd of gecorrespondeerd, ik wil het graag eenvoudig houden. Een aantal leden, kennis hebbend van de ontwikkeling van het spel zijn uitgesloten van deelname.

Het spelletje loopt tot einde van dit vaarseizoen.
Rest mij deelnemers een plezierige haventocht te wensen!

Webmaster,
Jan Cruijsen

Vaarrouteplanner in website

Zoals u wellicht al gezien hebt is er een menu optie toegevoegd aan onze website menubalk..... Vaarrouteplanner.

Hoofdzakelijk is de proef bedoeld om passanten te faciliteren onze haven te bezoeken. Voor zover deze Marineplan planner niet al gebruikt wordt, kunnen onze leden hier ook kennis van nemen om een vaartocht uit te zetten.
Na verloop van tijd worden bezoeken aan onze vaarrouteplanner website-pagina beoordeeld en besloten voor al dan niet handhaving.

Gekozen is voor de Marineplan planner vanwege de relatieve eenvoud voor het in/uitzoomen van de kaart, ingave bootinformatie, uitzetten van een vaarroute en de functionele informatie betreffende de geplande tocht.
Ook het gratis (*) en eenvoudig insluiten van de planner in de website maakte de beslissing voor de proef eenvoudig.
Onder gratis moet worden verstaan dat gebruik van de planner als zodanig zonder problemen/kosten verloopt, maar dat er wel links zijn waarbij betaalde apps en waterkaarten kunnen worden aangeboden. Op de website van Marineplan  kunt u er alles over lezen en de gedachte achter deze planner.

Concept Masterplan Waterpark Dommelsvoort

Concept Masterplan Waterpark Dommelsvoort

Het concept Masterplan Waterpark Dommelsvoort is recent door TopParken openbaar gemaakt. Voor belangstellenden die kennis willen nemen van deze laatste concept versie, vind je onderstaand enkele links met betrekking tot status en voortgang van het plan. (Bron: De site van de gemeente Land van Cuijk).

Eerdere kritische kanttekeningen kan men lezen op de site van Vrienden van de Groene Kraaij